Loading...

Kunstig intelligens, algoritmer og databehandling rummer i dag et stort potentiale. Lige så mange muligheder der er, lige så mange faldgrupper følger med.

I hvert fald hvis du spørger os.

I Humanai tager vi ikke let på denne udfordring og stiller derfor spørgsmålet:

Fordi vi kan, er det så sikkert, at vi skal?

Før man er leder, før man er HR-medarbejder, eller før man er designer, er man menneske. Som alle andre mennesker, er vi forpligtet af en etisk fordring.

Vi er hinandens liv og skæbne, sagde den danske filosof K.E Løgstrup, og den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.

Når vi designer vores digitale sparringspartner med kunstig intelligens, rejser vi altid spørgsmålet om, hvordan de løsninger, vi designer, påvirker mennesker. Vi stiller spørgsmålet og udfordrer vores kunder. Vi undersøger, hvem der har fordele af teknologien og de data, som teknologien genererer.

Er du klar til den dialog?

Vi er mere optaget af de effekter og konsekvenser, kunstig intelligente løsninger i organisationer skaber, end vi er begejstret for kreativiteten i vores ideer.

Vi mener, at organisationer har behov for at styrke den etiske kompetence, hvad angår anvendelsen af kunstig intelligens. Design af kunstig intelligens i organisationer er ikke en isoleret indsats. Løsningerne påvirker systemet på godt og ondt, og vi er nødsaget til at forholde os til de etiske implikationer i samme omfang, som vi forholder os til budgetter og brugervenlighed.

Ved første øjekast virker det bøvlet og tidskrævende. Men har vi et valg?

Det mener vi ikke.

Hvad der virker tidskrævende i starten, er vi dog sikker på, betaler sig i det lange løb. Både menneskeligt og økonomisk. For med et designetisk afsæt i udvikling af kunstig intelligens kortlægges minefeltet, og beslutninger kan træffes med åbne øjne.

For hvad hjælper det, at vi automatiserer ledelsesprocesser, der letter arbejdsbyrden for den enkelte leder, hvis selvsamme leder efterfølgende ikke bruger den ekstra tid på bedre ledelse?

Og hvad hjælper det, hvis vi designer en løsning, der gør viden lettere tilgængelig, men organisationen efterfølgende taler mindre sammen?

Vi er optimister i forhold til kunstig intelligens. Men optimismen har en række betingelser. De betingelser har vi samlet i vores kodeks. Kodekset er ikke et statisk dokument, men dynamisk. Vi tilpasser og justerer det konstant i samspil med vores kunder og samarbejdspartnere.

Vi håber, at du vil være med i den dialog.

Humanais kodeks for udvikling af vores digitale sparringspartner

Vi anlægger et holistisk blik i designprocessen. Hvad der kan have positiv effekt et sted, kan have negative konsekvenser et andet sted. Vi forsøger så vidt muligt at afdække et bredt spektre af effekter og konsekvenser.

Kunstig intelligente løsninger kan ikke udvikles i vakuum. Den eneste måde, vi og vores løsninger skaber bæredygtige resultater, er ved aktivt at efterspørge feedback fra brugerne. Det gør vi direkte i vores løsninger og via en række brugerinddragende metoder.

Kunstigt intelligente løsninger rummer  mulighed for en negativ eller decideret skadelig påvirkning af de mennesker, der bruger dem. Selvom vi gerne skaber løsninger, der udvikler mennesker, siger vi fra over for løsninger, der kun er til en parts fordel.

Data på baggrund af menneskers adfærd giver mulighed for at studere mønstre og tendenser. Det er naturligvis spændende, men al data indsamles i konkrete situationer og med afsæt i særlige kontekster. Det gør data biased, og hvis denne bias ikke blotlægges, risikerer vi blot at forstærke de problemer, vi søger at minimere.

I organisationer er magt helt naturligt. Nogle bestemmer mere end andre. Uanset hvilken rolle man bestrider på sin arbejdsplads, har man ret til at holde private tanker og observationer tilbage. På samme måde undgår vi også, at vores løsninger overtræder brugernes grænser for privatlivets fred og den fortrolighed, der hører med til det.

Den designetiske diskussion, som vi her lægger op til, er ikke bare vores retningslinjer, men en disciplin, vi gerne vil hjælpe vores kunder med at mestre og ikke mindst involvere deres organisation i.

Etik og AI er ikke kun et tema, der vedrører samarbejdet med vores kunder. Vi tager del i diskussionen på samfundsniveau og anlægger altid et løsningsorienteret fokus, hvor vi søger at finde praktiske svar på de komplekse problemstillinger, der afdækkes.

Dette kodeks tager sit afsæt i FNs verdensmål, for kunstig intelligens rummer potentialet til grundlæggende at forandre den måde, vi arbejder på. Det potentiale vil vi gerne indfri i en global relevant kontekst.

I udarbejdelsen af vores kodeks er vi inspireret af The Tech Pledge udarbejdet på Techfestivalen 2019 i København.

www.techpledge.org

Vi læner os op ad EU-Kommisionens betragtninger om AI og etik

The Human-centric approach to AI strives to ensure that human values are always the primary consideration, and forces us to keep in mind that the development and use of AI should not be seen as a mean in itself, but with the goal of increasing organizations and citizens well-being” 

Sådan skriver EU-Kommisionen i deres betragtninger om AI og etik.