Project Description

AIO – Artificial Intelligent Onboarding

 

Onboarding-forløbet er på mange måder den vigtigste tid i en ny ansættelse. Forløbet er
med til at forme den nyansattes indtryk af virksomheden, give indblik i opgaver og ansvar,
skabe kendskab til kulturen og sikre motivationen og de rigtige relationer. Ifølge forskning
fra amerikanske Aberdeen Group beslutter 9 ud af 10 nye medarbejdere sig inden for
det første halve år for, om de vil blive i virksomheden på sigt eller ej.

I Humanai skaber vi større effektivitet i onboarding-forløb gennem vores digitale sparringspartner, der understøtter den nye kollega og lederen med let adgang til
vigtig information, refleksionsspørgsmål og hjælp til planlægning.

Læs business casen her.