Project Description

AI at Work: It’s Time to Embrace AI

Oracle har udarbejdet en rapport om HR og AI på baggrund af en undersøgelse lavet blandt 1000 HR-ledere og -medarbejdere i USA.

Rapporten har især fokus på, hvordan AI kan effektivisere og forbedre processer inden for træning og udvikling samt HR helpdesk ved at individualisere forløb og automatisk besvare medarbejdernes spørgsmål uden ventetid.

Uddannelse og træning er et af de områder, vi har fokus på i Humanai. Der bruges i dag store summer på at uddanne og træne medarbejdere, og selvom uddannelserne ofte er godt skruet sammen, så kniber det med forankringen i hverdagen. Informationsmængderne er for store, og forløbene for generaliseret, hvorfor de gode intentioner om ændret adfærd ofte forbliver intentioner.

I Humanai tror vi på, at vi kan komme dette problem til livs ved at stille mikrolæring til rådighed 24/7, og til dette formål er den digitale sparringspartner et oplagt redskab. Den kan supplere uddannelser, træning, stormøder og konferencer med transfer værktøjer, der sikrer forankring. Mikrolæring gennem vores digitale sparringspartner gør det muligt at dele informationerne op i mindre bidder og skabe mere individualiseret forløb, hvilket ofte gør det nemmere at omsætte, så intentionerne kan blive til virkelighed.