Project Description

Susa er verdens første digitale sparringspartner, der hjælper teams til forbedret samarbejde og øget mental sundhed.
På møder á 60-70 minutter forenkler og forbedrer Susa et teams dialoger. Susa styrer dagsordenen, så der ikke bliver langvarige sidediskussioner, hun holder øje med tiden, husker alle beslutninger og sikrer, at alle får tænkt og talt.

Yderligere bringer Susa ny viden om mental sundhed i spil på de rigtige tidspunkter.
Med andre ord er Susa en støtte til teamet, som I kan trække på, når I vil, og hvor I vil.

Fra sommeren 2020 kan 50 udvalgte virksomheder få lov at prøve Susa gratis. Du kan læse mere og tilmelde din virksomhed her.

 

Forskningsprojekt

Statens Institut for Folkesundhed og Humanai fik i 2018 en bevilling på 3,7 millioner kr. af Velliv Foreningen. Bevillingen er givet, så vi i fællesskab kan udvikle og forske i effekten af en kunstig intelligent digital sparringspartner, som skal styrke samarbejde, trivsel og resultater i små og mellemstore private virksomheder.

Målet er at understøtte organisatoriske processer og deraf forbedre den mentale sundhed. Vi ønsker ikke at erstatte ledere eller konsulenter, men at udvikle måden, hvorpå man får sparring, så det i højere grad sker på organisationens præmisser – når som helst, og hvor som helst.

Det bedste fra organisationspsykologi, facilitering, læring og design

Vi har derfor sat os for at bringe kunstig intelligens ind i organisation- og teamudvikling. Det gør vi ved at udvikle en digital robot, der hjælper teams med at finde oplagte indsatsområder og gøre noget ved dem. Vi kalder vores robot for Susa – efter projektets titel Sundere Samarbejde.

I udviklingen af Susa kombinerer vi det bedste fra organisationspsykologi, facilitering, læring og design. Det sker i bestræbelserne på at tilbyde virksomheder en helt ny måde at udvikle samarbejdet uden brug af ekstern hjælp.

Det er ikke kun i forbindelse med hobbyprojekter derhjemme, at gør-det-selv er oplagt. Det er det også i udviklingen af vores organisationer. Alt for ofte bliver forandringsprocesser afhængige af interne eller eksterne konsulenter. Forandringskraften flyttes fra organisationen til konsulenten, og en del af handlekraften pantsættes i konsulentens metoder og anbefalinger.

Med Susa flytter vi det tyngdepunkt tilbage til organisationen og det enkelte team.

 

Læs meget mere om Susa her, og måske du kan være én af de udvalgte 50 virksomheder, som i 2020 kan afprøve Susa gratis.