Loading...

Humanais digitale sparringspartner er en robot, der bruger kunstig intelligens og chatfunktioner, som du kender fra din telefon og computer.

Ved at kombinere psykologisk indsigt, organisatorisk forståelse og adfærdsdesign hjælper den digitale sparringspartner ledere, medarbejdere og teams med at træffe bedre beslutninger og føre beslutningerne ud i livet.

Den digitale sparringspartner matches til jeres processer og understøtter de store og små forandringer, der i en travl hverdag er svære, dyre og komplicerede at holde på sporet.

Nedenfor er eksempler på brug af den digitale sparringspartner.

 

Onboarding, der udvikler

9 ud af 10 nye kandidater beslutter sig inden for det første halve år, om de vil blive i virksomheden på sigt eller ej. Samme forskning viser, at 69 % af de ansatte er mere tilbøjelige til at blive i mere end 3 år, hvis de oplever en velfungerende onboarding – men:

• 57 % forlader deres job, inden der er gået 12 måneder
• 24 % havde en konkret plan for den første måned
Vores digitale sparringspartner hjælper den rette adfærd på vej hos ledere og medarbejdere i perioden op til jobstart og i månederne efter. Det kan være i en skarpere forventningsafstemning, hjælp til at få ens erfaringer sat i spil og sparring ift. samarbejdet med nye kolleger. Muligheden for at spørge sparringspartneren målrettes til temaer med central betydning for opstarten.

Tankevækkende medarbejderhåndbøger

Den digitale sparringspartner kan ved hjælp af Humanai Insight Engine sætte tanker i gang og fremme ny adfærd. På den måde kan den puste liv i de statiske og ofte lidt kedelige informationer i traditionelle medarbejderhåndbøger.

Den tid HR-medarbejdere skal bruge på at besvare standardspørgsmål, går ud over den tid, de i stedet kunne bruge på mere direkte kontakt til ledere og medarbejdere. I IBM er deres HR-support chatbot selskabets mest populære bot med over 700 spørgsmål om dagen. Spørgsmål, der besvares med det samme – 24/7.

Humanais digitale sparringspartner kan fungere som HRs forlængede arm og samtidig give HR input i forhold til løbende og mere målrettet opdatering af de informationer, der efterspørges.

The missing link i forandringsprocessen

De fleste undersøgelser viser, at størstedelen af alle strategier mislykkes. Ifølge McKinsey er det ca. 70% af alle strategiimplementeringer i virksomheder, der fejler.

Årsagerne, til at strategien mislykkes, er mange. Mest af alt skyldes det, at de fleste undervurderer, hvor meget tid og fokus, det kræver at implementere en ny strategi – og ikke mindst, hvor meget det kræver at ændre adfærd – både af ledelsen, men også af den enkelte medarbejder og kunderne.

Den digitale sparringspartner tilpasses til at understøtte den specifikke forandringsproces ved hjælp af små nudges, der fremmer den ønskede adfærd.

Uddannelse og træning, der anvendes i hverdagen

Mennesker lærer forskelligt og tager ting til sig i forskelligt tempo. Uddannelser og træningsforløb er ofte godt skruet sammen, men det kniber med forankringen i hverdagen. Adfærden udebliver ganske enkelt.

Humanais digitale sparringspartner supplerer uddannelser, træning, stormøder og konferencer med værktøjer, der omsætter intentioner til handling. Det sker bl.a. ved hjælp af små nudges, forslag til konkret adfærd og refleksionsspørgsmål, der øger indsigten i dét, der skal læres.