Vi er adfærdsdesigner, før vi er robotudviklere.

 

Derfor tager vi altid udgangspunkt i de mennesker, der skal arbejde sammen med vores digitale sparringspartner.

 

Det gør vi med afsæt i nedenstående værktøjer.

Humanai designproces

Metoderne i vores designproces håndterer mange forskellige problemstillinger, og vi forholder os hele tiden til ændringer i de kontekster, hvor løsningen skal indgå. Processen er fleksibel, tilpasses det enkelte forløb og har et iterativt aspekt, da det kan være nødvendigt at gentage faser flere gange. 

I designprocessen lægger vi stor vægt på at undersøge og være nysgerrige på interaktionen mellem mennesker og kunstig intelligens. Derfor har vi blandt andet indarbejdet en etik-workshop i vores designproces, hvis formål er at drøfte og nuancere de etiske overvejelser, der kan opstå, når organisationer ønsker at integrere kunstig intelligens.

Kunstig intelligens i organisationer

I Humanai arbejder vi med en såkaldt double-loop læringsmodel, hvilket betyder, at vores digitale sparringspartner trænes til at stille en række uddybende og reflekterende spørgsmål til brugerne. 

Hvor en traditionel chatbot afkoder brugerens intention og dernæst forsøger at matche intention med indhold, vil en digital sparringspartner chatbot fra Humanai være i stand til, ikke kun at afkode intentioner og dernæst præsentere viden og information, men gå skridtet videre og stille brugeren spørgsmål for at fremme forståelse og læring. Det resulterer i, at brugerens refleksioner og læring anvendes til at træne den digitale sparringspartner                                                                                                                                                                                     og dermed øge dets viden og udvikling af indhold.

Når ledere, medarbejdere eller teams fokuserer på double-loop læring, giver det dem mulighed for at arbejde med de grundlæggende variabler, der kan medføre forandringer og tilpasninger. Double-loop læring viser sig ofte at være nødvendig, hvis organisationer skal håndtere problemer og udfordringer effektivt og være i stand til at kunne skifte positioner og agere i en foranderlig verden.

Vores digitale sparringspartner vil hertil kunne præsentere en række spørgsmål og kurateret viden, som gør ledere, medarbejdere og teams i stand til at anskue situationer, vaner og adfærd ud fra forskellige positioner, og dermed give dem mulighed for at arbejde med både små og store initiativer.

I Humanai bruger vi kunstig intelligens og chatbotteknologi til at skabe vores digitale sparringspartner, hvor lederen, medarbejderen eller teamet understøttes i at finde kurateret viden med en så høj relevans og aktualitet som muligt.

Kuratering er et begreb, som vi kender fra kunstudstillinger. Her udvælger en kurator de værker, der passer til udstillingens formål. Datadreven kuratering betyder, at vores digitale sparringspartner hjælper jer med at filtrere og bearbejde viden, for derigennem at kunne præsentere et sammendrag af information til aktuelle problemstillinger.

I modsætning til mange chatbots, der fungerer ved, at brugeren stiller et spørgsmål, og robotten svarer, udvikles vores digitale sparringspartner med evnen til at nuancere en relevant problemstilling eller handlemulighed ved hjælp af en række reflekterende og afklarende spørgsmål. Gennem Humanai Insight and Action Simulator® bliver vores digitale løsninger mere end blot en formidler af viden. 

Vores digitale sparringspartner bliver til en bedre og mere produktiv ideudvikling og afklaring af fremadrettede handlemuligheder. Dette skyldes, at vi i vores design af løsninger har fokus på at anvende reflekterende spørgsmål til at skabe nye indsigter og handlemuligheder i forhold til en given udfordring.